Laatst sprak ik iemand die een boek wilde schrijven. Ik vroeg of ik haar misschien kon helpen of adviseren. Ze antwoordde dat dit niet hoefde. Ze had namelijk het boek ‘Schrijf je boek in 10 dagen’ gekocht. Daarmee zou ze het wel redden.

Ik vond het jammer dat ik haar niet hielp met haar boek. Daarna dacht ik Woow, een boek schrijven in 10 dagen. Dat klinkt bijna too good to be true.

Maar is dat ook zo? Is het te mooi om waar te zijn of kan je werkelijk een boek schrijven in 10 dagen?

Een boek bestaat gemiddeld uit 150 tot 200 bladzijden.
Laten we uitgaan van 200 pagina’s met 300 woorden per bladzijde. Dat zijn 60.000 woorden. Verdeeld over 10 dagen zijn dat 6.000 woorden per dag. Oftewel 20 bladzijden of 3 hoofdstukken die je dagelijks schrijft.

Begint het jou al te duizelen? Mij wel. Het is monnikenwerk, maar in theorie mogelijk.

Je moet dan wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen:

  • Je weet en kent je onderwerp goed zodat research onnodig is.
  • Je schrijft makkelijk.
  • Je beheerst de schrijf- en verhaaltechnieken goed.
  • Je hebt tijd, gelegenheid en ruimte om 10 dagen ongestoord te schrijven.
  • Je hebt de discipline van een solo topsporter.
  • Je weet zeker dat er geen emoties vrijkomen tijdens het schrijven.
  • Je weet zeker dat je geen writersblock krijgt.
  • Je spanningsboog is lang.
  • Je hebt de afleverprestatie van een legkip: snel en punctueel.

Want dat laatste is het hè. Het is als lopende band werk. Er zit een strakke deadline op, er zit prestatiedruk op en er is geen ruimte om fouten te maken.
Er zijn mensen die daarop AAN gaan en dat klaarspelen en die het lukt om hun boek in 10 dagen te schrijven. Persoonlijk kan ik daar als schrijver niks mee.

Schrijven is geen sprint maar een marathon.
Voor mij is schrijven een creatieve uiting die je niet in een 10-dagen-doosje stopt.
Natuurlijk hoort discipline bij het schrijven van je boek. Absoluut. Maar het is geen strafkamp.
Schrijven wordt dan puur een oefening van het hoofd en niet van het hart. Je stopt of beter gezegd propt jouw verhaal in een harnas van 10 dagen en dat voelt verstikkend.

Je verhaal
Een verhaal laat zich nooit dwingen. Je kunt van te voren zo zeker zijn van wat er op papier komt, maar eens je begint met schrijven is je verhaal de baas. Het trekt zich soms niks aan van jouw deadlines, lumineuze ideeën of bedachte plots.

Woorden hebben energie
Ik geloof en weet dat woorden energie hebben. En energie moet je de ruimte geven, in dit geval tijd. Eis je van jezelf dat het verhaal binnen 10 dagen op papier moet staan, dan geef je het creatieve schrijfproces geen ruimte. En juist dat proces is zo belangrijk voor je verhaal.

Emoties tijdens het schrijven
Ook geef je jouw emoties geen ruimte. Stel je voor dat je een verhaal schrijft over je leven of over iets wat je hebt meegemaakt. Reken er maar op dat er emoties vrijkomen. Daar moet je toch wat mee doen. Dat lukt niet als je maar 10 dagen hebt.

Schrijfblokkades
Tijdens het schrijven loop je ook tegen schrijfblokkades aan. Gedachten als waar ben ik aan begonnen, wie denk ik wel niet dat ik ben en ik ben helemaal geen schrijver vergen tijd en aandacht. Een writersblock kan je niet zomaar uitzetten. Dat heeft tijd en aandacht nodig..

Tegenslag
Je gaat er dan vanuit dat het leven alleen maar goed is en er geen onverwachte dingen gebeuren. Geen geliefden die ziek worden, geen wasmachine die ermee ophoudt, geen griepje dat je lichaam ineens overvalt als een regenbui op een zonnige lentedag.

Zou ik je aanraden om je boek in 10 dagen te schrijven? Nee, niet als je jouw boek de juiste energie, liefde en aandacht wilt geven.
Ik heb liever een boek op de plank liggen dat gedijde zoals een scharrelkip op de boerderij dan die van een batterijkip. Dan ligt je boek als een stresskip in de boekenwinkel.

Behoeft een boek schrijven geen deadline? Natuurlijk wel. Maar wel één die realistisch is. Net zoals je weet dat een baby na gemiddeld 9 maanden het leven ziet, een huis bouwen gemiddeld 6 maanden duurt en een coschap van een arts-assistent gemiddeld 2 jaren. Voor sommige dingen, zoals een boek schrijven, geldt geen short cut.

                                         ‘Voor alles is een tijd.’

 

Wil jij je boek schrijven en het tijd, liefde en aandacht geven Coby?

Kom naar mijn workshop ‘Visualiseer en schrijf’ je boek op donderdagavond 31 januari in Maarssen.